CÁC VỊ TRÍ ĐANG ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

NHIỀU VỊ TRÍ QUAN TRỌNG 21SHOEZ CẦN CÓ BẠN !

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC LINK ĐĂNG KÝ

SPA SERVICE

Nhân viên Spa

Hà Nội https://docs.google.com/forms/d/1peFL7X6SpcMCLNik8Lvmma1irZtt8yJdmCEdjmFQnN4/prefill

SALE STAFF

Nhân viên Sale

Hà Nội https://docs.google.com/forms/d/1peFL7X6SpcMCLNik8Lvmma1irZtt8yJdmCEdjmFQnN4/prefill

CUSTOMIZE

Nhân viên custom

Hà Nội https://docs.google.com/forms/d/1peFL7X6SpcMCLNik8Lvmma1irZtt8yJdmCEdjmFQnN4/prefill

CONTENT MARKETING

Nhân viên content

Hà Nội https://docs.google.com/forms/d/1peFL7X6SpcMCLNik8Lvmma1irZtt8yJdmCEdjmFQnN4/prefill